140 متری طبقه 28 برج N4 چیتگر بتاجا

جزئیات

برنامه یک تور

اطلاعات شما
$70000
ماهانه
  • اصل و بهره
  • مالیات بر املاک
  • بیمه خانه

Google Nearby Places