140 متری طبقه 26 برج N5 سرو آزاد ایرانمال

جزئیات

برنامه یک تور

اطلاعات شما
$70000
ماهانه
  • اصل و بهره
  • مالیات بر املاک
  • بیمه خانه

Google Nearby Places