نمای کلی

جهت جنوبی

آیا می دانید منطقه 22 رتبه بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن در کل مناطق تهران را دارد؟

با خرید این ملک سرمایه گذاری موفق و آگاهانه را تجربه کنید.

جزئیات

برنامه یک تور

اطلاعات شما
$70000
ماهانه
  • اصل و بهره
  • مالیات بر املاک
  • بیمه خانه

Google Nearby Places